Sənaye Xəbərləri

Topun başı necə işləyir?

2022-03-30
İş prinsipitop başıTop başının qabığı olan kravat çubuğu, sükan milinin top başı top başının qabığına yerləşdirilir, topun başı ön ucundakı top başlığı oturacağından top başının qabığının mil deşik kənarı ilə menteşəlidir və topun baş oturacağı və sükan mili birləşdirilir. İğne çarxı bələdçi təkərinin istiqamətini idarə etmək üçün top oturacağının daxili deşik səthinin yivinə quraşdırılmışdır.

Top birləşməsi, müxtəlif oxların güc ötürülməsini həyata keçirmək üçün top əlaqəsindən istifadə edən mexaniki quruluşa aiddir. Universal birləşmə avtomobilin çox vacib hissəsidir. Universal birləşmə ilə sürücü şaftının birləşməsinə universal birləşmə ötürülməsi deyilir. Ön mühərrikli arxa təkərli avtomobildə universal birləşmə ötürücü ötürmə şaftının çıxış şaftı ilə sürücü oxunun son reduktorunun giriş şaftı arasında quraşdırılır; ön mühərrikli ön təkərli avtomobil sürücü şaftını buraxdığı halda və universal birləşmə həm sürücülük, həm də sükanı idarə etmək üçün cavabdeh olan ön oxun yarım valları və təkərlər arasında quraşdırılır.