Sənaye Xəbərləri

Ball Joint nədir?

2022-03-30
Thetop başımüxtəlif valları birləşdirmək üçün topdan istifadə edən elektrik ötürücü mexaniki struktura aid olan universal birləşmə kimi də tanınan avtomobil hissəsidir. Universal birləşmə avtomobilin çox vacib hissəsidir, sürücü şaft ilə birləşir, ona universal birləşmə ötürülməsi deyilir.

Top baş funksiyası:

1. Asma və tarazlıq çubuğunun birgə hissələrini birləşdirən mühüm obyektdir və əsasən avtomobilin asma və balans çubuğunun gücünü ötürmək rolunu oynayır.

2. Sol və sağ təkərlər eyni yol tıxacından və ya çuxurundan keçdikdə balans çubuğu işləməyəcək. Lakin sol və sağ təkərlər müxtəlif yol qabarcıqlarından və ya dəliklərindən keçərsə, yəni sol və sağ təkərlərin üfüqi hündürlükləri fərqli olduqda, şaftın burulması gövdənin yuvarlanmasının qarşısını almaq üçün yuvarlanmaya qarşı müqavimət yaradır.

3. Balans çubuğu yalnız istifadə edildiyi zaman yol performansını çətinləşdirəcək. Yol performansını hərtərəfli şəkildə çətinləşdirəcək sərt yaydan fərqli olaraq, gövdənin yuvarlanmasını azaltmaq üçün yaya tamamilə etibar etmək lazımdır.