Sənaye Xəbərləri

Rod End Bearing İstifadəsi

2022-09-30

Therod-end birgə podşipnikəsasən böyük yük daşıya bilən xarici kürə ilə daxili halqa və daxili kürə ilə xarici halqadan ibarətdir. Rod-end birləşməli rulmanların müxtəlif növlərinə və strukturlarına görə, eyni zamanda radial yükü, eksenel yükü və ya radial və eksenel istiqamətdə birləşmiş yükü daşıya bilər. Çubuq ucu birləşmə rulmanları ümumiyyətlə aşağı sürətlə yelləncək hərəkəti üçün istifadə olunur və müəyyən bir Bucaq diapazonunda əyilmə hərəkəti üçün də istifadə edilə bilər. Müxtəlif tip və strukturlarına görə radial yükü, eksenel yükü və ya radial və eksenel birləşmiş yükü daşıya bilir. Rod end birgə podşipniklər geniş mühəndislik hidravlik silindrlər, döymə dəzgahları, tikinti maşınları, avtomatlaşdırma avadanlıqları, avtomobil amortizatorları, hidravlik maşın və digər sənayelərdə istifadə olunur.