Sənaye Xəbərləri

CNC emalının əsas xüsusiyyətləri

2022-05-21
CNC emalidarəetmə sisteminin alətin tələblərə cavab verən müxtəlif hərəkətləri yerinə yetirməsi, iş parçasının forma və ölçüsünü rəqəmlər və hərflər şəklində ifadə etməsi üçün əmrlər verdiyi emala aiddir. Bu, ümumiyyətlə CNC dəzgahlarında hissələrin emal prosesinə aiddir. CNC dəzgahları aşağıdakı dörd xüsusiyyətə malikdir:
1. Prosesin konsentrasiyası
CNC maşın alətləriümumiyyətlə alətləri avtomatik dəyişə bilən alət sahibləri və alət jurnalları var. Alətin dəyişdirilməsi prosesi proqram tərəfindən avtomatik idarə olunur, buna görə də proses nisbətən cəmləşmişdir. Proseslərin konsentrasiyası böyük iqtisadi fayda gətirir.
2. Avtomatlaşdırma
Nə vaxtCNC maşın alətləriemal olunur, aləti əl ilə idarə etməyə ehtiyac yoxdur və avtomatlaşdırma dərəcəsi yüksəkdir.
3. Yüksək elastiklik
Ənənəvi ümumi təyinatlı dəzgahlar yaxşı elastikliyə malikdir, lakin aşağı effektivliyə malikdir; və ənənəvi xüsusi maşınlar yüksək effektivliyə baxmayaraq, hissələrə zəif uyğunlaşma qabiliyyətinə, yüksək sərtliyə və zəif elastikliyə malikdir, bu da bazar iqtisadiyyatında şiddətli rəqabətə uyğunlaşmağı çətinləşdirir. Məhsullar tez-tez dəyişdirilir. Proqram dəyişdirildiyi müddətdə yeni hissələr üzərində işlənə bilərCNC maşın alətləri, və əməliyyat yaxşı çeviklik və yüksək səmərəliliklə avtomatlaşdırıla bilər, buna görə də CNC dəzgahları bazar rəqabətinə yaxşı uyğunlaşa bilər.
4. Güclü qabiliyyət
Dəzgahlar müxtəlif konturları dəqiq emal edə bilir və bəzi konturları adi dəzgahlarda emal etmək mümkün deyil.CNC maşın alətləriaşağıdakı hallar üçün xüsusilə uyğundur: hurdaya buraxılmayan hissələr, yeni məhsulun inkişafı və təcili ehtiyac duyulan hissələrin emalı.

 CNC Machining of Customized Non-Standard Products