Sənaye Xəbərləri

Ball Joint tətbiqi diapazonu?

2022-05-10
Sferik kompensator (həmçinin sferik birləşmə kimi tanınır), boru kəmərinin bir və ya bir neçə istiqamətdə yanal yerdəyişməsini udmaq və ya kompensasiya etmək üçün əsasən kürənin açısal yerdəyişməsinə əsaslanır. Kompensator cüt-cüt istifadə edilməlidir. Tək istifadə edildikdə kompensasiya qabiliyyəti yoxdur, ancaq boru kəməri kimi istifadə edilə bilər. Universal birləşmə istifadə olunur.

Sferik kompensator boru kəmərinin istilik genişlənməsi və büzülməsini həll etmək üçün bir növ avadanlıqdır. O, metallurgiya, neft, kimya sənayesi, elektrik enerjisi, yüngül sənaye, tekstil, tikinti və milli müdafiə tikintisində və digər sənaye sahələrində geniş istifadə oluna bilər. Xüsusi istifadələr aşağıdakılardır:
1. İstilik genişlənməsini kompensasiya etmək üçün istilik boru kəmərlərində istifadə olunur.
2. Zərbənin genişlənməsini kompensasiya etmək üçün raket buraxılış meydançalarında və təyyarənin egzoz qurğularında istifadə olunur.
3. Metallurgiya avadanlığının (domna, konvertor, elektrik sobası, qızdırıcı soba və s.) buxarlanma soyutma sistemində və kömür külünün daşınması boru kəməri sistemində universal birləşmə kimi istifadə olunur.

4. Bünövrənin qeyri-bərabər çökməsi və ya zəlzələ kimi gözlənilməz səbəblərdən boru kəmərlərinin zədələnməsinin qarşısını almaq üçün binaların müxtəlif boru kəmərlərində istifadə olunur.